Turkish Arabic English French German Italian Russian Spanish

SMATV

Administrator tarafından yazıldı. on .

Toplu konut, Oteller, Hastaneler, İş yerleri gibi ortamlar için en uygun modülasyon ile yayın dağıtımı sağlanabilmektedir. Bu ortamlarda dağıtımı yapılacak kanal sayıları tercih edeceğiniz modülasyona göre değişmektedir. 

IF SYSTEMS

QAM SYSTEMS

COFDM SYSTEMS

ANALOG SYSTEMS

    

    DVB-S, ingilizce Digital Video Broadcasting — Satellite (Dijital Görsel Yayıncılık – Uydu) kısaltmasını ve ilgili standartları ifade eder. Dijital uydu yayıncılığı için gereken DVB-S sistemi standardı 1993 yılında geliştirildi. Gelişimi 1997 yılına kadar sürmüş olan bu standart orijinal haliyle uydudan yapılan televizyon yayınları için gereken modülasyon demodülasyon ve ileri doğru hata düzeltme teknik standartlarını tanımlamaktadır. 
 

    QPSK modülasyonu kullanan nispeten dolambaçsız bir sistemdir. Bu sistemle ilgili şartname kanal kodlaması ve daha sonra diğer ortamlarla ilgili sistemlerde de kullanılacak olan hata koruma sistemi için farklı araçlar öngördü. 
   

    DVB-S standardını ticari olarak var eden ilk uygulama fransız Canal+ yayın şebekesinin uydu üzerinden doğrudan halka sunulması (1994) ile gerçekleşmiştir. Aradan geçen zaman içinde tüm dünyaya yayılmış global olarak en fazla kullanılan sistem haline gelmiştir. DVB-S ile hem tek taşıyıcıda çok kanal (MCPC), hem de yayın şebekelerinin iç aktarımları için kullanılan tek taşıyıcıda tek kanal (SCPC) uygulamaları, ayrıca Sky Digital (ingiltere), DishNetwork ve Globecast (ABD), BellTV(Kanada) gibi yayın şebekeleri ile doğrudan evlere yayıncılık yapılabilmektedir.
   
 DVB-S standardı sadece fiziksel bağlantı ve çerçeveleme karakteristiğini belirlemekle beraber üzerine konulacağı aktarım akımının da MPEG-TS (MPEG transport stream) olduğu bir (örneğin MPEG-2) standardın kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 

    Aradan geçen süre içinde DVB-S geliştirilerek DVB-S2 dedğimiz daha verimli bir uydu yayın sistemi ortaya çıkmıştır. Bu sistemin geriye doğru (önceki nesil DVB-S) sistemlere uyumlu olan ve olmayan versiyonları mevcut. Geriye doğru uyumlu olmayan DVB-S2 versiyonu kullanan aynı çaptaki bir çanak için DVB-S'e göre %30 daha fazla veri aktarım kapasitesi sağlar. Bu sistem verim artışını sağlamak için 8-PSK ve LDPC kullanır. Gelecekteki tüm avrupa uydu multiplexlerinde DVB-S2 kullanılması öngörülmektedir. Uydu alıcıları ise hem DVB-S hem de DVB-S2 yayınlarını açabilecek özellikte üretilecektir. Televizyon aktarıcıları (odaiçi linkler) için de 1.2 GHz bandı üzerinden bu mod uygulanmaktadır.    

 

  
    DVB-C, ingilizce Digital Video Broadcasting — Cable (Dijital Görsel Yayıncılık – KabloTV) kısaltmasını ve ilgili standartları ifade eder. Avrupa’daki dijital kablo TV sistemi ağları için ilgili konsorsiyum tarafından geliştirilen ve 64 QAM modülasyonunu esas alan DVB-C dijital kablo TV aktarım standardı ilk olarak ETSI tarafından 1994 yılında yayınlandı.. Hemen ardından tüm avrupa’da yaygın olarak uygulanmaya başlandı.


 QAM modülasyonu, uydu yayınlarında kullanılan QPSK modülasyonuna göre daha az veri kaybıyla birim zamanda daha fazla veri taşır ve daha stabildir. Ses, görüntü ve data aktarımı MPEG-2 veya MPEG-4 olarak yapılabilmektedir. Bir QPSK taşıyıcısı 40 megabit kapasiteye sahipken, bir QAM taşıyıcısı, 50 megabit kapasiteye sahip olabilir. QAM taşıyıcılar, bantta 8 MHz bir alan kaplar. QAM modülasyonunda da 64QAM, 128QAM ve 256QAM gibi modülasyon çeşitleri bulunmaktadır.
    Halen dünya çapında en yaygın şekilde kullanılan bu standart hem büyük kablo TV (CATV) ağlarında ve hem de daha küçük uydu merkezli anten sistemi dağıtımları (SMATV) üzerinde uygulanmaktadır.

    2008 yılının şubatında DVB-C2 standardının geliştirildiği duyurulmuştur. Bu teknoloji üzerindeki çalışmalar o kadar ilerlemiştir ki kablo TV aktarım sisteminde teorik sınır olarak kabul edilen Shannon sınırına oldukça yaklaşan performanslar elde edilmiştir. İleride gerçekleştirilebilecek gelişmeler muhtemelen yeni bir üçüncü nesil kabloTV aktarım sistemi standardını gerekli kılabilecek bir boyutta olmayacaktır. 

    Halen son teknoloji kodlama ve modülasyon teknikleri ile DVB-C2 üzerinde ayni koşullarda %30 bir spektrum verimliliği sağlanmakta, aşağı doğru kanal kapasitesindeki kazanç ise optimize edilmiş HFC ağlarında %60’dan fazla olmaktadır. DVB-C2 standardının son hali 2009 yılı nisan ayında onaylanmıştır. Bu standart halen 4096-QAM modulasyonu kullanıldığında 8MHz bir kanal bant genişliğinde saniyede 83.1 Mbit’lik bit hızlarına kadar izin vermektedir. Gelecekteki eklemelerle 16384-QAM ve 65536QAM modülasyonları kullanılarak sırasıyla 97 Mbit/sn ve 110.8 Mbit/sn’lik kanal bit hızlarına ulaşılabilecektir.
 
 
1990’lı yılların başlarında avrupa’nın uydu yayın endüstrisinde devrimci değişikliklerin çağı başlamıştı. Analogdan dijitale geçişin bir ara
 çözümünü ifade eden MAC sistemlerinin tamamen sayısal yayıncılığa geçişin önünü açacağı o yıllarda kesinleşti. Dijital televizyon yayınlarının ilk olarak uydu ve kablo sistemleriyle başlayacağı açık olarak görülmeye başlandı. Daha az teknik p

roblemler olması ve düzenleme yönetmeliklerinin daha basit oluşu karasal sistemlere göre çok daha hızlı gelişebileceğini gösterdi. Pazar öncelikleri dijital uydu ve kablo TV sistemlerinin geliştirilmesinin daha hızlı olması gerektiğini ortaya koydu. Karasal yayıncılık onların ardından gelecekti. 

    Aslında DVB-T tüm avrupada mevcut PAL, SECAM vb analog karasal yayınları ikame etmek, onun yerine geçmek üz
ere tasarlanmış bir sistemdir. Analog karasal TV yayıncılığında kullanılan UHF ve VHF bandlarındaki kanallarda, onların kaldırılmasıyla boşalan frekanslara onların yerine yerleştirilmektedir. 


  Dijital karasal sisteme geçiş bu kanalların daha verimli olarak kullanılabilmesini sağlamış, analog sistemin yerine geçerek onu ikame etmiştir. Bu sayede eskisinden farklı olarak tek bir taşıyıcı frekansında bir çok televizyon kanalı barınmakta, COFDM kipleme sayesinde de bant genişliği binlerce tek taşıyıcıya bölüştürülebilmektedir. Herbir taşıyıcı belirlenen QPSK, 16-QAM veya 64-QAM kipleme tekniği ile kodlanmaktadır. 

 Ayarlandığı parametrelere göre değişen kanal başına veri hızı yaklaşık 12 ile 20 Mbit/sn arasındadır. Bir frekansın veri oranı en çok dört programa bölünebilmektedir. Bölünen her program ortalama 3 ile 5 Mbit/s bit oranına sahip olmaktadır. Günümüzdeki analog PAL televizyon sinyalinde eşit değerdeki görü
ntü kalitesi dijital yayında yaklaşık 3 ile 5 Mbit/sn veri oranına ihtiyaç duymaktadır. DVD'lerde ise bu hız en az 38.3 Mbit/sn’dir. 

   DVB-T karasal spektrumun daha verimli kullanılması ve ayni bant genişliği içinde çok daha fazla yayın ve hız sunulması, ortam gürültülerinden daha az etkilenme, program çeşitliliği ve yayın verimliliği gibi hem maliyet hem de kalite yönünden ciddi avantajlar getirmektedir. . 

    TRT'nin Çamlıca'daki verici tesislerinde 2005 yılında başlatılan sayısal karasal yayın deneme yayınları, TRT-İnt yayınının yapılmakta olduğu Ankara'da 31. ve İstanbul'da 23. kanaldan, bir kanaldan TRT program yayını sürekli olarak, üç kanaldan da özel televizyonlar tarafından dönüşümlü olarak başlatıldı. 

    Türkiye, 2006 yılının başından itibaren karasal sayısal yayına geçmiş durumda. Şu an toplam beş kanal bu yayının denemesini yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'den başlayan geçiş süreci, bölge bölge tüm Türkiye'yi kapsayacak ve 2014 yılında sona erecek. Böylelikle Türkiye'de analog karasal yayın kalmayacak, tüm karasal yayınlar DVB-T'den izlenebilecek..

    DVB-T ile MPEG-2 sıkıştırma ve COFDM modülasyon teknikleri sayesinde kazanılan spektrum ayrıca şu ileri uygulamalara imkan sağlamıştır;

* 16:9 formatında HDTV, yüksek tanımlı televizyon yayıncılığı'na geçiş,
* Mobil alıcılarla seyir halindeyken televizyon izleme,
* Ayni anda yayınlanan farklı ses kanalları sayesinde dil seçimi imkanı,
* Yüksek kapasiteli elektronik program rehberi (EPG) ile ayrıntılı verilere erişim,
* Etkileşimli televizyon (dönüş kanalı) ve internet erişimi, elektronik ticaret v.b.
* İste, seç izle gibi yayın indirip izleme sağlayan ücretli videotek imkanları

    Dijital karasal TV yayın sistemlerini ifade eden DVB-T sistem olarak dijital uydu ve dijital kablo yayınlarına göre daha karmaşıktır. Çünkü bu sistemin çok yollu, farklı gürültü ve bant genişliği ortamları ile başetmesi gerekir.. Karasal sistemde işaretleşmeye göre çözücünün kendini uyumlandırması gereken birçok farklı yordam boyutları bulunur. Bunun ana unsuru OFDM dir. Bu modülasyonun iki farklı modu bulunur: 2K taşıyıcılı QAM, 8K taşıyıcılı QAM. 8K modu daha fazla çoklu yol koruması imkanı verir. Öte yandan 2K modunda ise alıcı cihaz hareket halindeyken Doppler avantajları söz konusudur. Bunlara ait uygulama yönergeleri mevcuttur. 

    Küçük ve orta ölçekli yerel dağıtımlar için kullanılan çok kanallı mikrodalga dağıtım sistemleri MMDS için iki sistem mevcuttur. Biri 10GHz altındaki frekanslarda çalışanlar için (DVB-MC) Bu sistem DVB-C (kablo dağıtım şebekesi) sistemine benzer. Bir de 10 GHz üstündeki frekanslarda çalışanlar için (DVB-MS) Bu sistem de DVB-S (uydu dağıtım şebekesi) sistemine benzer. Bir de DVB-T sistemine benzer şekilde çalışan DVB-MT isimli MMDS sistemi daha vardır.

   

   2008 yılı haziran ayında karasal dijital yayınlarla ilgili "ikinci nesil" DVB standardı DVB-T2 yayınlandı. Bu sistem sıkıştırılmış dijital ses, görüntü ve diğer verileri örüntülenmiş ve peşpeşelenmiş kanal kodlaması ve OFDM modülasyonu ile kiplenmiş fiziksel katman boruları (PLP'ler) halinde aktaracak biçimde tasarlanmıştır. DVB-T'ye göre bit akış hızı arttırılmış ve karasal kanaldan yüksek tanımlı HDTV yayınların aktarımına daha uygun hale getirilmiştir. Yine de hala pek çok yayıncı HDTV yayınlarını önceki sistem olan DVB-T ile gerçekleştirmektedir. 

 Yeni nesil karasal TV yayın (DVB-T2) teknik standartları diğer şartlar ayni kalmak şartıyla taşınan yükte en az %30 verimlilik artışı getirmektedir. Halen İngiltere'de FreeViewHD (4 kanal), İtalya'da Europa7HD (12 kanal), İsveçte 4 kanal, Ukrayna'da 4 ulusal multipleksten 32 SD ve HD kanal, Danimarka ve çeşitli ülkelerden birçok kanal daha yeni nesil dijital karasal (DVB-T2) yayına geçmiş durumdadır.

        Uydu TV Haber sitesine bu bilgileri 
Hazırladığı, derlediği ve paylaştığıiçin 
teşekkür ederiz.
 

 

Icon 24 saat içersinde
uzman desteği
Icon 7/24 ulaşabileceğiniz
uzman kadro
Icon Kaliteli ve
uzman kadro
Icon Hızlı geri bildirim.